ข้อมูลประชาสัมพันธ์งบประมาณ
 
 
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา
แจ้งการจ่ายค่าชดเชยปฏิบัติการที่ตั้งเบิกภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563

"ค่าชดเชยปฏิบัติการ ที่ตั้งเบิกภายในวันที่10 ตุลาคม 2563  (กันยายนที่ปิดระบบ)

อยู่ระหว่างการโอนเงิน และในส่วนค่าชดเชยปฏิบัติการที่ค้างจ่าย รอรับรองมติ กพฉ. ให้สามารถใช้งบประมาณ ปี 2564 จ่ายล้างหนี้ปี 63"

Download : 0
วันที่ประกาศ
30 ต.ค. 2563 11:06:28

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1669